دانلود پژوهش علمی فارسی-پایان نامه (21)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
2.با توجه به مزایا و کارکرد های عقد بیمه در کاهش ریسک و رونق بازار های سرمایه، از قبیل ؛ مدیریت خطر، انعطاف پذیری و ... امروزه، استقبال از این عقد نسبت به گذشته، دو چندان شده است. ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها […]

  

دانلود پژوهش- پایان نامه (21)

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین 2. اهداف اختصاصی: الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است. ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است. ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد. د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن 1-3-سوالات1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟ 2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟ 3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟ 1-4-فرضیه هاافزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد. 1-5-سوابق تحقیقدرارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند..اما با این حال سعی بر آنست که در مسائل و مباحث مرتبط در این رساله تا حد مقدور مورد استفاده قرار گیرند. 1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق تشریح اهمیت(چه قدر موضوع مهم است؟) و ضرورت (چه قدر موضوع در میان موضوعات مهم اولویت دارد؟) با پشتیبانی منابع علمی ارجاع به فهرست منابع در داخل متن به روش اعلام نام خانوادگی نویسنده و سال داخل پرانتز، مانند: (جلال زاده، 1388). 1.این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با عقد بیمه و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند. 2.با توجه به مزایا و کارکرد های عقد بیمه در کاهش ریسک و رونق بازار های سرمایه، از قبیل ؛ مدیریت خطر، انعطاف پذیری و ... امروزه، استقبال از این عقد نسبت به گذشته، دو چندان شده است. 3.حمل و نقل از طریق اتومبیل پر از مخاطره بوده لذا، در این میان بیمه ی اتومبیل از حائز اهمیت برخوردار بوده و شناخت بیمه ی اتومبیل بدون آگاهی از تعهدات هر یک از طرفین امری بی معنا خواهد بود. 4.با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند کرد که از انعقاد عقد بیمه چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود . 5.به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود. 1-7-روش تحقیق:تحقیق حاضر جنبه تحلیلی- توصیفی داشته و اطلاعات و داده‌های آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و با مراجعه به کتاب‌ها، مقالات ، پایان‌نامه‌ها و غیره از فیش‌برداری جمع‌آوری و تدوین می‌شود. برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه اصول حاکم بر قراردادهای الکتریکی و همچنین منابع حقوقی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های دردسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. 1-8-موانع و مشکلات تحقیق:از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد : ـ عدم وجوداطلاعات به روز ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق 1-9-تقسیم مطالبما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا بررسی همه جانبه از بحث بیمه شخص ثالث داشته یاشیم.در فصل اول به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته ایم.فصل دوم اختصاص به بیان تعاریف و مفاهیم دارد.در فصل سوم و بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم و در انتها،در فصل چهارم از تحقیق خود نتیجه گیری و همچنین راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد. فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق2-1-بیمه.مسولیت2-1-1-مفهوم مسوولیتمسئولیت در لغت به معنی ضمانت، موظف بودن به انجام دادن کاری است. «مسئولیت» مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنی مورد مواخذه،ضمانت و ضمان است.در واقع، مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که بطور عرفی به او استناد داده می شود.

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** در اصطلاح حقوقی‏، حقوق مسئولیت مدنی‏، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که بیان کننده الزام عامل زیان‏، به جبران خسارت از زیاندیده بوده است. مفهوم مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص و پذیرش نتایج حقوقی رفتار نامطلوب خود در مقابل دیگری‏، که به صورت تحمل کیفر و یا جبران زیانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد می‌نماید. 2-1-2- اقسام مسئولیتبرای مسئولیت، اقسام بسیاری ذکر شده است که شامل: مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی و مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری است ولی آنچه در این گفتار به آن می پردازیم، مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی می باشد. 2-1-2-1- مسئولیت قراردادی:مسئولیت قراردادی، وظیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهد شخص، ثابت می شود. مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید. کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند و بدین ترتیب باعث اضرار به هم پیمانیش شود‏، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید. به بیان دیگر‏، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود. در هر قرارداد، طرفین تعهداتی را به عهده می گیرد و با توجه به اصل لزوم قراردادی، ملزم به رعایت و انجام تعهدات خود هستند و چنانچه به تعهد خود عمل نکنند، می توان آن ها را اجبار به انجام تعهد نمود. هر گاه در رهگذر تخلف از تعهد قرارادادی، طرف مقابل متضرر گردد تعهد دیگری بر عهده متخلف قرار می گیرد که از آن به مسئولیت قراردادی تعبیر می شود. به عبارت دیگر، مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرارداداست. البته گاهی گفته می شود وقتی یک طرف به طرف دیگر در نتیجه عدم اجرای تعهد ضرر می رساند متخلف باید آن را جبران کند و این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد می دانند و عقیده دارند که با دادن مبلغی پول جبران می شود. گرچه برخی آن را بدل و جای گزین تعهد اصلی دانسته اند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیت قراردادی از عدم اجرای قرارداد و یا تعهد قراردادی ناشی می شود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح درقرارداد، قانون یا عرف شده است (ماده221 ق.م) تا توجیه کننده سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیت وی در این باره باشد؛ در حالی که سبب وجود تعهد اصلی، خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پای بند شده است و به تصریح مجدد در قرارداد یا حکم قانون یا عرف نیاز ندارد. 2-1-2-2- مسئولیت غیرقراردادی (قهری) مسئولیت غیر قراردادی وظیفه‌ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می‌دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر به عهده متلف ثابت می‌گردد. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح ضمن عقد به وجود می آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است، در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می گردد. در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو‏، به عمد یا به خطا‏، به دیگری زیان می‌رساند‏، مسئولیت را غیرقراردادی یا خارج از قراداد می‌نامند. در مسئولیت غیرقراردادی (قهری) تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی‌کند. در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن‏، مسئولیت قهری غیرمجرمانه و در بعضی موارد، بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقق می‌یابد . 2-2- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگیدر این میحث واژه‌های کلیدی مرتبط با حقوق زیاندیده را که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم بدون اینکه داخل در شرح تفصیلی هر یک از آن‌ها شویم‏، زیرا هدف از این بخش آشنایی با مفاهیمی است که ما را در درک بهتر دامنه و گستره‌ی مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث یاری می‌نماید. 2-2-1- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آنمطابق بند 108 ماده 1 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، به هر نوع وسیله نقلیه‌ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان بکار می‌رود که به آن خودرو نیز گفته می‌شود‏، وسیله نقلیه موتوری می‌گویند. مطابق بند 99 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به هر نوع وسایل موتوری و غیرموتوری و موتورسیکلت که برای جابه‌جایی انسان و کالا در راه بکار برده می‌شود وسیله نقلیه می‌گویند. قانونگذار در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 87 ، وسایل نقلیه موتوری زمینی را، مشمول این قانون دانسته است. به طور مثال اگر شخصی با تیلر کشاورزی به کسی صدمه بزند نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین هر وسیله نقلیه موتوری که روی زمین حرکت نمی‌نماید مانند کشتی و هواپیما را از شمول این قانون خارج می‌شود. 2-2-1-1- اتومبیل اتومبیل، دستگاه خودروای است که بوسیلة موتور بخار یا برق یا نفت یا بنزین یا هوای متراکم و یا گاز حرکت کند و جهت مسافرت و حمل و نقل از جایی به جای دیگر بکار می‌رود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.