-پایان نامه (24)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
- نفقه از نظر فقهای اسلام..............................................................................................................................................37 - نفقه از نظر قانون مدنی................................................................................................................................................37 گفتار دوم: انواع نفقه............................................................................................................................................................37 بند اول: نفقه زوجه..............................................................................................................................................................38 بند دوم: نفقه اقارب............................................................................................................................................................38 گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب..............................................................................................................................41 گفتار چهارم: نفقه طفل نامشروع....................................................................................................................................42 بنداول: در فقه.....................................................................................................................................................................42 الف : درفقه امامیه............................................................................................................................................................42 ب: در فقه اهل سنت.......................................................................................................................................................46 بند دوم: در حقوق...............................................................................................................................................................48 گفتار پنجم: ویژگی […]

پژوهش علمی- پایان نامه (24)

مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع.......................................................................................................................16 فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال..................................................................................19 مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع...........................................................................................................................20 گفتار اول: عوامل اجتماعی...................................................................................................................................................20 بند اول: محیط اجتماعی.....................................................................................................................................................20 بند دوم: عامل اقتصادی..........................................................................................................................................................23 بند سوم: عامل قانونی...........................................................................................................................................................24 بند چهارم: عامل جنگ....................................................................................................................................................... 25 گفتار دوم: علل فردی...........................................................................................................................................................26 بند اول: عوامل فردی روانی..................................................................................................................................................26 بند دوم : عوامل فردی جسمانی........................................................................................................................................27 گفتار سوم: سایر عوامل.........................................................................................................................................................28 مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع........................................................................................................................................29 گفتار اول: حقوق مالی...................................................................................................................................................... 29 گفتار دوم: حقوق غیر مالی................................................................................................................................................31 بند اول: حضانت...................................................................................................................................................................31 بند دوم: ولایت......................................................................................................................................................................33 فصل چهارم: نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی............................................................35 مبحث اول: نفقه اطفال نامشروع.........................................................................................................................................36 گفتار اول: تعریف نفقه.........................................................................................................................................................36 بند اول: معنای لغوی نفقه.................................................................................................................................................36 بند دوم: معنای اصطلاحی نفقه........................................................................................................................................36 - نفقه از نظر فقهای اسلام..............................................................................................................................................37 - نفقه از نظر قانون مدنی................................................................................................................................................37 گفتار دوم: انواع نفقه............................................................................................................................................................37 بند اول: نفقه زوجه..............................................................................................................................................................38 بند دوم: نفقه اقارب............................................................................................................................................................38 گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب..............................................................................................................................41

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** گفتار چهارم: نفقه طفل نامشروع....................................................................................................................................42 بنداول: در فقه.....................................................................................................................................................................42 الف : درفقه امامیه............................................................................................................................................................42 ب: در فقه اهل سنت.......................................................................................................................................................46 بند دوم: در حقوق...............................................................................................................................................................48 گفتار پنجم: ویژگی های نفقه اطفال نامشروع.............................................................................................................55 بند اول: شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه.........................................................................................................55 بند دوم : استحقاق طفل نامشروع به نفقه....................................................................................................................56 بند سوم: استقراض در نفقه..............................................................................................................................................56 بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه............................................................................................................................57 بند پنجم: متقابل نبودن نفقه...........................................................................................................................................57 بند ششم: اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق.........................................................................................................58 بند هفتم: احتیاج به حکم دادگاه................................................................................................................................... 59 گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن..........................................................................................................60 بند اول: کار شناسی نفقه.................................................................................................................................................60 بند دوم : محاسبه نفقه فرزند..........................................................................................................................................61 بند سوم: سن......................................................................................................................................................................63 مبحث دوم : ضمانت اجرا ...................................................................................................................................................63 مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع...........................................................................................................66 گفتار اول: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان........................................................................66 گفتار دوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا..............................................................................67 گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه.............................................................................68 گفتار چهارم: حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک.........................................................................68 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................................................69 منابع و ماخذ.............................................................................................................................................................................72 پیوست.............................................................................................................................................................................................75 چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................................................90 چکیده هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد. در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است. کلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا فصل اول کلیات الف) بیان مساله و سوالات تحقیق یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد. در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست. از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست. 1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟ 2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟ ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید. ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است. آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر...). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد. نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید. طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر. دکتر امامی ، در جلد 5 حقوق مدنی چاپ20،1388ه،ص182و183 می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست. پ- فرضیه های تحقیق 1- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است. 2 – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است. ت- روش تحقیق در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد. ث-تقسیم مطالب مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. فصل دوم تعریف و اقسام طفل نامشروع و مقایسه آن با طفل مشروع در این فصل به تعریف و اقسام اطفال نامشروع اشاره شده و همچنین عوامل به دنیا آمدن طفل نامشروع و مقایسه آن با طفل مشروع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مبحث اول : تعریف اطفال نامشروع اطفال جمع طفل مرادف صغیر است و اطفال نامشروع یا طبیعی یا اطفال حاصل از رابطه غیر قانونی را گویند که مرادف اولاد زنا می باشد و اولاد جمع ولد است که در لغت عرب به معنای هر حیوانی که در اثر وضع حمل پدید آمده باشد و در دو مفهوم عام خاص به کار برده می شود و معنی عام شامل تمام کسانی که از نسل شخصی به طور مستقیم به وجود آمده باشند خواه بی واسطه و خواه با واسطه و معنی خاص اولاد تنها به کسانی گفته می شود که بی واسطه از شخص به وجود آمده باشند. بعضی ها می گویند در فقه و قانون مدنی اولاد به اطفالی گفته می شود که دارای نسب مشروع هستند و قانون آنها را وابسته به پدر و مادر یا یکی از آنها می داند کودکانی را که دارای نسب مشروع نیستند یا با پدر و مادر خود نسبتی ندارند نمی توان ولد نامید. این گفته قابل انتقاد به نظر می رسد:زیرا در تعریف ولد آمده است که هر حیوانی که بر اثر وضع حمل پدید آمده باشد و طفل نامشروع نیز از این حالت خارج نیست و مشروع بودن یا نبودن طفل وضعیتی است که قانون گذار فرضی کرده است.که مثلا در چنین حالتی اگر طفل متولد شود نامشروع است. سوالی که وجود دارد اینکه چه کسی طفل است و فرد تا چه موقع طفل باقی خواهد ماند؟ طبق قانون فرد زمانی طفل است که بالغ نشده باشد و قانون مدنی ایران در تبصره 1م1210اعلام داشته است که سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمری و دردختر 9سال تمام قمری است. بنابر این تا زمانی که شخص به سن بلوغ نرسیده است طفل خواهد بود ولی در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید منظور از کودک را افراد انسانی زیر 18سال قرار داده است . مطابق ماده یک این کنوانسیون فرد تا به سن 18سال نرسیده است کودک می باشد فرقی نمی کند دختر باشد یا پسر که این سن مطابق سن رشد در قانون مدنی ایران بود که حذف گردیده است .(ق.م قبل از انقلاب) مبحث دوم : اقسام اطفال نامشروع طفلی که به صورت نامشروع به دنیا آمده است یا در اثر زنایی بوده است که والدین این طفل مرتکب شده اند یا در اثر تماس جنسی بین دو فرد نامحرم که منجر به زنا شده ولی طفل متکون گردیده که در اثر وطی است که یکی از طرفین به نامشروع بودن این وطی آگاهی دارد که در این صورت طفل فقط نسبت به او نامشروع خواهد بود و یا ناشی از تلقیح مصنوعی بین دو زن و مردی که بینشان نکاح وجود ندارد و از این راه بچه ای به وجود می آید، می باشد که البته در مورد نامشروع بودن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به اینکه او ولد نامشروع است یا نه بین علما اختلاف نظر وجود دارد که بعضی او را نامشروع و بعضی دیگر هم او را داخل در اطفال قانونی به حساب می آورند که در این بحث به توضیح مختصر هر کدام از این اقسام می پردازیم. گفتاراول: ولد الزنا هر گاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مردی طفلی به دنیا آید این طفل به وجود آمده ، ناشی از زنا یا به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا یا فرزند نامشروع گویند. زنا در لغت به معنای جماع غیر حلال و مقاربت غیر مشروع آمده است . در اصطلاح حقوق زنا عبارت است از نزدیکی و مقاربت بین زن و مردی که بین آن دو رابطه زوجیت وجود ندارد. علامه درشرح تبصره زنا را چنین تعریف کرده است. زنا تحقق می یابد با فرو بردن آلت رجولیت در فرج زن اعم از قبل یا دبر به طوری که حشفه مخفی گردد بدون اینکه بین زن و مرد مزبور عقد مزاوجت یا شبه عقد وجود داشته باشد به شرط عقل و علم به تحریم این مواقع و اختیار هر یک از زانی و زاینه. شهید اول در لمعه دمشقیه زنا را چنین تعریف کرده است. «زنا آن است که مرد بالغ و عاقل از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است، داخل کند بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد ». در حقوق ایران تعریفی از زنا به عمل نیامده است ولی چون اکثر مواد قانون مدنی ایران خصوصا موضوع نسب و اولاد از حقوق اسلام اقتباس گردیده است. با توجه به تعریف فقیهان امامیه می توان زنا را چنین تعریف کرد.«زنا عبارت است از نزدیکی نامشروع مرد بالغ و عاقل و مختار با زنی با علم به اینکه رابطه زوجیت بین آنها وجود ندارد» . بنابراین اگر رابطه زوجیت و نکاح بین زن و مرد باطل باشد و طرفین علم به بطلان نکاح داشته باشند معذلک با هم نزدیکی کنند این نزدیکی زنا محسوب می شود. بنابر این برای تحقق زنا شرایط زیر لازم است. 1-نزدیکی بین زن و مرد 2- عدم وجود رابطه زوجیت: شرط دیگر برای تحقق زنا این است که بین زانی و زانیه رابطه زوجیت چه دائمی و چه انقطاعی وجود نداشته باشد. در صورتی که فقط یکی از آنها عالم به بطلان نکاح باشد تحقق زنا منحصرا در مورد او امکان پذیراست و همچنین اگر بین زن و مرد نکاح وجود داشته باشد نزدیکی زنا محسوب نمی شود اگر چه نزدیکی به علت اینکه زن در حالت قاعدگی یا احرام یا روزه است حرام می باشد. 3-بلوغ:اگر کودکی قبل از رسیدن به سن بلوغ با زنی نزدیکی کند زانی محسوب نمی شود و هم چنین در مورد زانیه وقتی زنا محسوب می شود که زن به سن بلوغ رسیده باشد. 4-عقل: نزدیکی کننده باید عاقل باشد بنابراین نزدیکی مجنون زنا نیست و فرزند ناشی از آن ولد زنا به شمار نمی آید ولی اگر زن عاقله ای با مرد دیوانه ای مقاربت کند مرتکب زنا شده است. 5-نزدیکی باید با «زن» صورت گرفته باشد. 6-علم به حرمت : اگر هر یک از زانی یا زانیه یا هر یک از آنها عالم به حرمت نزدیکی نباشد به شبهه و تصور باطل نزدیکی کند در اینصورت در مورد جاهل حکم زنا تحقق پیدا نمی کند. و زن نیز باید حرام باشد اعم از اینکه شوهر داشته یا بی شوهر باشد یا از محارم نسبی یا سببی یا رضاعی مرد و زن باشد. 7-اختیار : نزدیکی کننده باید مختار باشد. بنابراین ؛ نزدیکی مکره برای ترتیب احکام زنا نافذ نیست و قول مشهور بین فقیهان امامیه این است که اکراه هم از طرف مرد و هم از طرف زن مانع صدق زنا و موجب سقوط حد است. زیرا اکراه سبب رفع حکم و تکلیف است و تاثیر اکراه در زنای مرد مستلزم تکلیف بر مالا یطاق می باشد. اما بعضی از فقیهان اکراه را در مورد مرد مانع تحقق زنا ندانسته وگفتند هیچ مردی را نمی توان مجبور به نزدیکی کرد زیرا نزدیکی با میل و شهوت صورت می گیرد و با ترس ناشی از اکراه منافات دارد . پس وقوع نزدیکی دلیلی بر آن است که اکراه موثری در میان نبوده است.در پاسخ به این استدلال گفته اند:دخول مرد به قدری که موجب تحقق زنا باشد متوقف بر میل و اختیار نیست و با اختیار قابل جمع است . گفتاردوم : طفل ناشی از وطی به شبهه شبهه عبارت است از تصور بر خلاف واقعیت و نزدیکی به شبهه عبارت است از آنکه مردی با زنی به قصد وجود رابطه زوجیت نزدیکی کند و حال آنکه در حقیقت رابطه زوجیت موجود نباشد. اگر در اثر نزدیکی به شبهه بین زن و مرد طفلی از آنها متولد شود این طفل نسبت به طرفی که در شبهه بوده در حکم نسب قانونی است و دارای همه آثار طفل قانونی خواهد بود ولی نسبت به طرفی که در شبهه نبوده و آگاه بر عدم مشروعیت است ولد زنا تلقی می گردد. وطی به شبهه دارای عناصر زیر است. 1-مواقعه مرد با زن به طور طبیعی باشد. (یعنی با میل و اراده طرفین باشد نه با اکراه) 2-مواقعه به استناد سبب قانونی صورت گیرد. 3-فاعل مواقعه در واقع استحقاق مواقعه را نداشته ولی خود را مستحق بداند یعنی مجاز در مواقعه تصور کند به علت جهل برحکم یا موضوع. 4-عذرجهل فاعل مواقعه به حقیقت حال شرعا ممنوع باشد مثل نکاح با یکی از محارم رضاعی در مورد شبهه غیر محصور. 5-خواب و جنون و مستی در حکم جهل به استحقاق مواقعه است که در این حالت مواقعه مصداق وطی به شبهه است. طفل نامشروع در وطی به شبهه در موردی مصداق پیدا می کند که یکی از زن یا شوهر آگاه به حرمت نزدیکی بین خودشان باشد که در این حالت طفل به دنیا آمده نسبت به شخصی که آگاه به حرمت نزدیکی بینشان است نامشروع خواهد بود . چنانکه ماده1166ق.م مقرر می دارد:« هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بین ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده است مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود». گفتار سوم : طفل متولد از تلقیح مصنوعی: تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنی بار دار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد آبستن کنند و به تعبیر دیگر اسپرماتوزوئیدرا با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده و از این راه او را باردار نمایند. دکتر امامی در تعریف آن بیان می کند لقاح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی در رحم زن. طفلی که از عمل مزبور به وجود می آید متولد از لقاح مصنوعی گویند. مورد بحث اینجاست که در چه صورتی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نامشروع می باشد که بدین جهت بیان می شود که طفل ناشی از تلقیح مصنوعی گاهی از نطفه شوهر به دنیا می آید و گاهی نیز از نطفه مرد اجنبی. بند اول: لقاح مصنوعی با نطفه شوهر هر گاه زن به وسیله لقاح مصنوعی از اسپرم شوهر حامله گردد و فرزندی به وجود آورد طفل متولد از آن قانونی می باشد زیرا در اینجا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع وجود دارد و فرقی که مورد لقاح مصنوعی با موارد عادی دارد آنست که در لقاح مصنوعی طفل به وسیله طبیعی یعنی نزدیکی بین زن و شوهر به وجود نیامده است که این تاثیری در مشروع بودن یا نبودن طفل ندارد و اینکه قانونگذار در مواد 1158و1156از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولا عمل مزبور موجب انعقاد نطفه می شود. پس هر گاه نطفه شوهر با وسیله ای جز نزدیکی وارد رحم زن گردد و او از این راه فرزندی پدید آورد ملحق به صاحب نطفه (شوهر) و مادر است زیرا اگر نزدیکی شوهر شرط مشروع بودن طفل بود می باید طفل متولد از تفخیذ شوهر نامشروع باشد در حالی که علمای فقه و حقوق او را مشروع و ملحق به زوجین می دانند. حضرت امام خمینی در مورد تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر چنین می فرماید:« اشکالی نیست تلقیح نطفه مرد در همسر او جایز است هر چند که واجب است در این کار از مقدمات حرام اجتناب شود». و همچنین مراجع تقلید این عصر تلقیح مصنوعی از نطفه شوهر را صحیح و قانونی میدانند. از جمله آیت الله گلپایگانی طبق استفتایی که از او به عمل آمده عقیده دارد که بر حسب مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد به هر نحو در رحم حلیله خود قرار بگیرد جایز است و اولاد ملحق به مرد و حلیله است و توارث از طرفین ثابت است. البته بعضی از فقیهان دیگر تلقیح مصنوعی با شوهر را مشروع می دانند و طفل را ملحق به مادر می دانند ولی آن را ملحق به صاحب نطفه یعنی پدر نمی دانند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.