دانلود فایل-پایان نامه (27)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی استاد راهنما دکتر اسماعیل هادی تبار استاد مشاور ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت […]
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** نگارش حسین مقدسی تابستان 1394 تقدیم به: «بنیان گذار انقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری». با تشکر از : تمامی اساتید محترم علی الخصوص دکتر اسماعیل هادی تبار که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایان نامه،از خداوند برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم. عنوان صفحه TOC \h \z \t "فهرست;1" چکیده PAGEREF _Toc422589599 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc422589600 \h 2فصل اول-کلیات تحقیق PAGEREF _Toc422589601 \h 41-بیان مساله PAGEREF _Toc422589602 \h 52-سوابق تحقیق PAGEREF _Toc422589603 \h 73-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc422589604 \h 104-فرضیه ها PAGEREF _Toc422589605 \h 115-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422589606 \h 116-روش تحقیق PAGEREF _Toc422589607 \h 11فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع PAGEREF _Toc422589608 \h 13مبحث اول-تعریف جرم PAGEREF _Toc422589609 \h 14گفتار اول-تعریف جرم در لغت PAGEREF _Toc422589610 \h 14گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح PAGEREF _Toc422589611 \h 17مبحث دوم-تعریف مجازات PAGEREF _Toc422589612 \h 21گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح PAGEREF _Toc422589613 \h 21مبحث سوم-تعریف حرز PAGEREF _Toc422589614 \h 27گفتار اول-تعریف حرز در لغت PAGEREF _Toc422589615 \h 27گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح PAGEREF _Toc422589616 \h 27مبحث چهارم-مفهوم هتک PAGEREF _Toc422589617 \h 28گفتار اول-مفهوم هتک در لغت PAGEREF _Toc422589618 \h 28گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح PAGEREF _Toc422589619 \h 29مبحث پنجم- تعریف سرقت PAGEREF _Toc422589620 \h 30گفتار اول-سرقت در لغت PAGEREF _Toc422589621 \h 30گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی PAGEREF _Toc422589622 \h 43گفتار سوم-سرقت در اصطلاح PAGEREF _Toc422589623 \h 44مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589624 \h 48مبحث هفتم-تعریف بانک PAGEREF _Toc422589625 \h 49مبحث هشتم-تاریخچه سرقت PAGEREF _Toc422589626 \h 53فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن PAGEREF _Toc422589627 \h 61مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها PAGEREF _Toc422589628 \h 62مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها PAGEREF _Toc422589629 \h 64مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589630 \h 66گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589631 \h 66گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589632 \h 67گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589633 \h 71مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی PAGEREF _Toc422589634 \h 76مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی PAGEREF _Toc422589635 \h 77مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی PAGEREF _Toc422589636 \h 79گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب PAGEREF _Toc422589637 \h 79گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده PAGEREF _Toc422589638 \h 79گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی PAGEREF _Toc422589639 \h 80گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی PAGEREF _Toc422589640 \h 81گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت PAGEREF _Toc422589641 \h 82مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها PAGEREF _Toc422589642 \h 82فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها PAGEREF _Toc422589643 \h 84نتیجه گیری PAGEREF _Toc422589644 \h 84پیشنهاد ها PAGEREF _Toc422589645 \h 89فهرست منابع PAGEREF _Toc422589646 \h 941-منابع فارسی PAGEREF _Toc422589647 \h 941-1-کتب PAGEREF _Toc422589648 \h 942-منابع عربی و لاتین PAGEREF _Toc422589649 \h 981-2-کتب PAGEREF _Toc422589650 \h 983-منابع اینترنتی PAGEREF _Toc422589651 \h 99 چکیدهامروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی. فصل اول-کلیات تحقیق1-مقدمه سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و ... در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است. 2-بیان مسالهسرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند. 3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند. صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد. 4-اهداف تحقیق 1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی 2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی 3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی 4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه 5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه 6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث 5-سوالات تحقیق1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟ 2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟ 3- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟ 6-فرضیه ها1-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد. 2-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد. 3-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد. 7-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. 8-سوابق تحقیقبررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق جدید است موضوعی که جرایم سرقت از موسسات بانکی را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد. 1-( حسین میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376، ص 186): واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.» ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد. با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود. 2-( آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی ): امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‏کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه‏گذاری را از بین می‏برد. سرقت موجب افزایش هزینه‏های تولید می‏شود و بخش‏های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏ها، تأمین زندگی خانواده‏های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرف کننده‏ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده‏ها می‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏کند. 3-(آ شوری، محمد، عدالت کیفری، چ 1،گنج دانش، 1376): در بسیاری از موارد ارتکاب جرائم، از جمله سرقت بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است.عامل اجتماعی:افزایش توقعات؛ شکم فراخی و افزونخواهی؛ تجمل گرایی، به‏ویژه توسّط رهبران جامعه، که علاوه بر تأثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی توسّط کارکنان دولتی را نیز تقویت می‏کند؛ وجود شکاف طبقاتی و افزایش روز افزون این شکاف که موجب کینه و نفرت طبقات محروم از متمکنان و پولداران شده و انگیزه انتقامجویی را در قالب ارتکاب انواع جنایات، به ویژه جرائم مالی و سرقت تقویت می‏کند؛سیل مهاجرت‏های ناشی از جنگ تحمیلی؛ مهاجرت از کشورهای همسایه و از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به منظور کاریابی ـ که حاشیه‏نشینی از آثار مستقیم آن است ـ موجب می‏شود بسیاری از مجرمان از میان حاشیه نشینان شهرهای بزرگ برخیزند؛گسستگی روز افزون پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و مذهبی و عدم کنترل بچه‏ها و اطرافیان و یا عدم امکان کنترل اجتماعی به دلیل ارتباط نداشتن ساکنان محله‏ها با یکدیگر؛ بیکاری و نداشتن سرگرمی‏های سالم و شغل‏های درآمدزا، به‏ویژه در ایام تعطیلات تابستانی که میلیون‏ها جوان و نوجوان به جمع بیکاران می‏پیوندند؛ عامل سیاسی:همان‏گونه که ارتکاب سرقت موجب تضعیف امنیت کشور و اخلال در نظام اجتماعی می‏گردد، ضعف حاکمیت و تضعیف قوای کشور ـ که بعضاً نتیجه بازی‏های سیاسی است ـ و عدم برخورداری حکومت و قوای کشور از پایگاه و پشتوانه مردمی و ضعیف بودن رابطه نظام و دولت با ملت ضمن آن‏که موجب از دست دادن پشتیبانی مردمی برای اجرای قانون و محروم شدن از اطلاعات مردم می‏گردد، فرصتی برای تبهکاران است تا دست به انواع شرارت‏ها زنند.همچنین عدم توزیع عادلانه امکانات کشور در میان شهروندان و عدم تأدیه حقوق نیازمندان توسط دولت و جامعه سهم به‏سزایی در ارتکاب سرقت با انگیزه‏های مختلف سیاسی و مالی دارد. 9-موانع تحقیق -بالا بودن هزینه ها -عدم دسترسی به منابع کافی -تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی جدید فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوعمبحث اول-تعریف جرم گفتار اول-تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.