دانلود پایان نامه-پایان نامه (30)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاحدر اصطلاح حقوقی «هر فعلی است که تلف نزد آن به علّت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها». (موسوی خمینی ،بی تا، 111))در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین […]

  

مقاله های ارشد- پایان نامه (30)

ق-ساماندهی مطالبدر این پایان نامه در 5 فصل به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته شده است.در فصل اول و دوم به ترتیب بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است. ضروری به نظر می رسد به علت گستردگی و مهم تر بودن بحث حقوقی،ابتدا به مسائل حقوقی پرداخته شود. لذا فصل سوم اختصاص به تقسیم مسوولیت میان اسباب ضمان در حقوق ایران دارد. در فصل چهارم تقسیم مسوولیت میان اسباب ضمان در فقه مورد بررسی قرار می گیرد.در فصل پنجم نیز از تحقیق نتیجه گیری کرده و به ارائه به چند راهکار بسنده شده است. فصل دوم

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغتمسؤولیت مصدری جعلی از مسؤول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است(اردبیلی ،1384 ، 74) مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارند (اردبیلی ،1384 ، 74 ) در یک تقسیم بندی کلی مسؤولیت به مسؤولیت کیفری، حقو قی (مدنی ) و اخلاقی تقسیم ، می شود. اگر چه مسؤولیت حقو قی، ممکن است جنبه اخلا قی نیز داشته باشد ، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.