فایل - دانلود ریسرچ

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 00:56
(سادات، محمدعلی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ با استفاده از آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری و سایر علمای اخلاق، برای درس «اخلاق و تربیت اسلامی»تألیف شده است و پیرامون مطالبی چون اخلاق در جهان معاصر، اخلاق در جوامع اسلامی، ضرورت توجه به …  
ادامه مطلب ...

ریسرچ دانشگاه - فایل

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 00:56
میرا شدن پاسخ ضربه شبکه RLC و جبران آن با اضافه کردن مقاومت منفی در یک تقسیمبندی نوسان‌سازها را بر اساس نوع تشدیدگر و نوع شکل موج خروجی آن تقسیمبندی میکنند [4]. در این تقسیمبندی شکل موج نوسان‌سازهای بناشده بر اساس تشدیدگرها سینوسی است در حالیکه خروجی نوسان‌سازهایی که بر اساس غیر تشدیدگر بنا شدهاند، …

 
ادامه مطلب ...

موضوع مقاله - پایان نامه ایرانداک

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 00:56
شکل 4-8 تغییرات فرکانس تشدید با افزایش دوره تناوب ساختار (p) در تابش عمودی (°.=θ) 40 شکل 4-9 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 41 شکل 4-10 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… …  
ادامه مطلب ...

پژوهش - نمونه ریسرچ

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 00:56
2-3 آنتن فرکتال حلقویبه طور کلی آنتن های حلقوی برای رسیدن به امپدانس ورودی مناسب به منظور تطبیق بهتر با سیستم تغذیه، نیاز به سطح مقطع بزرگ می باشند. یا به عبارتی دیگر آنتن های حلقوی ساده با سطح مقطع کوچک، دارای امپدانس ورودی کمی می باشند که این مشکلات زیادی را برای فراهم کردن …

 
ادامه مطلب ...

ارشددانلود - دانلود پایان نامه فارسی

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 00:56
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 1-1-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 1-3-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-3-2- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مرور پیشینهنگاشتهها………………………………………………………………………………………………….8 2-1- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8 2-1-1- تعریف روستا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8 2-1-2- تعریف توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 2-1-3-توسعه روستایی و مفهوم آن………………………………………………………………………………………………………………………10 2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی………………………………………………………………………………………………………………………11 2-1-4-1- توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2-1-4-2- توسعه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………14 …

 
ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 47 )
   1       2       3       4       5       ...       10    >>